Dịch Vụ Kỹ Thuật

 • Kiểm tra bằng siêu âm (UT)
 • Kiểm tra siêu âm Phased Array (PA)
 • Kiểm tra bột từ (MT)
 • Kiểm tra thẩm thấu (PT)
 • Kiểm tra X quang (RT)
 • Kiểm tra dòng xoáy (ECT)
 • Siêu âm đo độ dày (UTM)
 • Kiểm tra trực quan từ xa (RVI)
 • Kiểm tra độ cứng (HT)
 • Phân tích độ rung
 • Phòng kiểm định hiệu chuẩn đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
 • Năng lực kiểm định hiệu chuẩn mở rộng theo ủy quyền của nhà sản xuất
 • Thiết bị kiểm tra siêu âm
 • Thiết bị kiểm tra nội soi
 • Thiết bị hiệu chuẩn - đo lường
 • Thiết bị tháo lắp bulong các loại
 • Thiết bị kiểm tra nội soi
 • Thiết bị tháo lắp bulong

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật